założenie

Niewidoczne

fotografia
Martin, który jest niewidomy robi zdjęcia
rzeczom i zdarzeniom w celu przekonania się o ich istnieniu.
Niezależni świadkowie opisują wykonane przez niego zdjęcia.
Aparat jest przedstawiany jako obiektywny i bezstronny świadek,
działający niezależnie od fotografa i jego zamiarów.
Fotografię uważa się za prawdziwą, a tym, co nie jest
wiarygodne, są opisy zdjęć. Zdrowy rozsądek każe postrzegać
fotografię jako przeźroczystą kopię rzeczywistości.
Potęga fotografii opiera się na tego rodzaju pociągającej iluzji.
Należy jednak wyjaśnić szczególną postać fotograficznego obrazu,
który w zasadzie wydaje się nie być w ogóle obrazem.
Wydaje się raczej bezpośrednią re-prezentacją przeżywanej rzeczywistości.

Fotografia,Steve Ewards