zapomnienie

Niewidoczne

muszla
Ukryta w swojej muszli
żyje perła
a oni nurkują na
dno morza
żeby ją
odszukać
Nie wolno
zapominać, że
rzeczy o wielkiej
wartości

wielce
pożądane.