zasady

Krążenie wtórne

marazm
Był znany ze swego niezdecydowania
czekał na ostatni moment i zawsze podejmował
złą decyzję
Przez kolejne lata użalał się nad sobą
rozprawiając czego to on nie powinien
co powinien co by zrobił gdyby wiedział wtedy
to co teraz wie
Uważał się za zwolennika pewnej filozofii życiowej
której zasady wykładał w poradzie dla syna:
Jeśli nie wiesz co masz robić w życiu
przypatrz się po prostu co robią inni
i postępuj tak samo

Tata Ismeta z Bośni

Świadoma decyzja

las
Zamieszkałem w lesie,
albowiem chciałem żyć świadomie,
stawiać czoło wyłącznie najbardziej
ważkim kwestiom, przekonać się,
czy potrafię przyswoić sobie to,
czego może mnie nauczyć życie,
abym w godzinie śmierci nie odkrył,
że nie żyłem.
Wszak życie to taki skarb!
Nie chciałem też zrezygnować z niczego,
chyba że było to absolutnie konieczne.

Życie bez zasad,Henry David Thoreau

Bez względu na głębokość

Bez względu na głębokość

Każdy naukowiec, niezależnie od swego wieku,
dążący do dokonania istotnych odkryć,
musi badać istotne problemy.
Nie można udzielić żadnemu naukowcowi,
niezależnie od jego wieku, lepszej rady niż następująca:
głębokość przekonania o tym,
że dana hipoteza jest prawdziwa,
nie ma żadnego wpływu na to,
czy jest ona prawdziwa czy nie.

Advice to young scientist, Peter Medawar

Zawieszenie

Zawieszenie

mieć szczęście znaczy znajdować
Dziury tam gdzie
nie ma kieszeni mieć
szczęście to wydawać

się wesołym a nie
wydawać pieniędzy mieć szczęście to
Oddychać
rosnąć śnić

umierać kochać a nie
Bać się jeść spać zabijać
i posiadać

cummings edward estlin

Co jest pierwsze?

Co jest pierwsze?

Mam tyle kłopotów, aby samego siebie ukształtować, tyle kłopotów z moimi bliźnimi,
że nie starcza mi czasu na jakąkolwiek zmianę wydarzeń politycznych.
Nie wiem nawet, o czym mówią ci, którzy takich zmian pragną,
bo ja chciałbym tylko zmienić samego siebie, chciałbym sprawić,
abym sięgnął niebios, gdzie mógłbym powiedzieć: jestem taki, jaki jestem…

Kim jestem, Bohumil Hrabal