zasłanianie

Odsuń się korpulencjo !

rzecz
Zanim zechcemy nazwać to,
co widzimy, musimy sami prawie zniknąć.
Dokładnie tak jak myśliwi, zoologowie czy fotografowie.
Podróż i pisarstwo mają wspólną cechę.
W obu przypadkach jest to nauka znikania, kamuflowania się.
Bo gdy nas nie ma, przychodzą rzeczy.
Gdy się ujawniamy, przytłaczamy krajobraz
czymś w rodzaju moralnej korpulencji,
która sprawia, że nic nie można zobaczyć.
Cała nasza egzystencja jest nauką znikania,
Zarówno podróż, jak pisarstwo są bardzo dobrymi szkołami.

Nicolas Bouvier