zaufanie

Pacjent na deskach

status aktora
Inscenizację ogląda się, niezależnie od tego,
czy reżyser kocha swoich aktorów, czy traktuje ich
jak przedmioty, czy zmusza ich do wykonywania pewnych działań,
czy też próbuje wspólnie pracować.
Nie ma żadnych reguł i z pewnością trudno uznać
teatr za ideologiczny model demokratyzacji.
Postmodernizm nauczył nas, że zawsze należy zakładać
pewien stopień brutalności, manii czy despotyzmu,
nie dopuszczając do strat duchowych.
Jednak zmysłowość i władze poznawcze najlepiej
rozwijają się w atmosferze szacunku.
Samo urzeczywistnienie mojej wizji to niewystarczający powód !

Rozkład jazdy pewnej inscenizacji,Georg Seeßlen

Kraina łagodności

podarunek
Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodości poeci.
Zachwycajcie się księżycem
Nocą księżycową
Czystą miłością i pieniem słowika.
Nie bójcie się wniebowzięcia
Sięgajcie po gwiazdę
Porównujcie oczy do gwiazd.
Wzruszajcie się pierwiosnkiem
Pomarańczowym motylem
Wschodem i zachodem słońca.
Sypcie groch łagodnym gołębiom
Obserwujcie z uśmiechem
Psy kwiaty nosorożce i lokomotywy.
Rozmawiajcie o ideałach
Deklamujcie odę do młodości
Ufajcie obcemu przechodniowi.
Naiwni uwierzycie w piękno
Wzruszeni uwierzycie w człowieka.
Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodzi poeci.

Tadeusz Różewicz

Nie_dostrzeganie_obrazu

fotografowanie
Niedorzeczne jest sądzić, że fotografia
chwyta obrazy lub je zapisuje. Chodzi tu o to,
że nie ma obrazu istniejącego gdzieś tam,
który przechwycił aparat.
Obraz jest wytwarzany przez aparat.
Obrazy aparatu nie są porozrzucane gdzieś w świecie,
czekając na odkrycie. Każdy dowolny przedmiot może
mieć wiele różnych obrazów. Obrazy nie należą do
sfery natury lecz kultury.
Nawet najbardziej automatyczne aparaty służące do
inwigilacji zaczęły być postrzegane jako kulturowe,
nasycone założeniami i hierarchią ważności.

Fotografia,Steve Edwards