zderzenia czytelnika

Otwarte granice

niepiśmienni
Wydawnictwo informuje z żalem,
że zestaw liter przeznaczonych
do ułożenia hasła o emigracji
wyjechał poza granice kraju –
w związku z czym hasło nie zostanie ułożone.
W jego miejsce już wkrótce pojawi się
hasło o imigracji
ułożone z zagranicznych liter,
które postanowiły osiąść w naszym kraju.

45 puknięć w głowę,Grzegorz Kasdepke