Zodiak

Słońce i Księżyc – 20.03.2015

zaćmienie
Mówiłeś, że
musiałoby być zaćmienie słońca,
żebyś nie patrzył w słońce,

(lub musiałbyś pisać doktorat).
Na karcianym stole nieboskłonu
jak wygrane monety
nasunąłeś jednak wzajem na siebie
słońce i księżyc.
Piszą do Ciebie wiersze.
Nie złość się, Sted.
Wiem, że tego najmniej chciałeś,
lecz oni cię kochają,
kochają całym życiem.
A jak pisałeś: wszystko jest poezją,
więc i milczenie to wiersz,
hymn, nieskończony poemat…
Obiecuję,
nigdy nie pójdę na twój grób
i nie zapalę ci świeczki,
jedynie brzozę osmalić mogłyby jej płomienie,
zresztą listopadowe cmentarze
zmartwychwstają tylko do ósmej wieczór.
Kończę. Spotkamy się nad Körösem przy budce strażnika,
możesz zostać tam choćby miesiąc,
albo dłużej, dopóki słońce pozwoli, by patrzeć mu w oczy
i wierzby nie zapłaczą na brzegu.

István Kovacs

Imperium poezji

porozumienia
Biorąc w ramiona całe to imperium
chrzęszczące w rzekach sczerniałe monety
ptaki w płomiennych klatkach, ośmiornice
całe legiony wypalonych zwierząt
nie mam nadziei. Ciąży mi korona
i widzę miasta leżące na wznak.
Księgi i Zodiak milczą. Puste wieże.
Chmury zamknięte na żurawie klucze.
Nawet z cykady chaotycznych skoków
nawet z żyłkowań na liściu tojadu
nie da się czytać (z kart dawniej tak mądrych).
Próchnieją zwoje marmurowych Iliad,
nie dając światła. Parnas zrównany pod Plac Republiki.
Mam tu lunetę. Piękny grawerunek.
Przez nią oglądam, wyczekując, ostrze,
co spod plandeki, wyczekując, błyska.

ARS POETICA,Jacek Dehnel

Zodiak

Zodiak

Międzynarodowa Unia Astronomiczna
ponad osiemdziesiąt lat temu wyznaczyła
oficjalne granice gwiazdozbiorów.
I nie da się od tego czasu nie wspomnieć,
że Słońce w swojej wędrówce przebiega
13 g w i a z d o z b o r ó w !
Ptolemeusz już to wiedział, ale dwunastka wydawała się lepsza.
Ale nie należy się temu dziwić, bo planety na przykład znikają.
Taki Pluton nie bardzo chciał zejść ze swojego miejsca w systemie heliocentrycznym.
I nie ma w tym nic zaskakującego, gdy się wie,
że to jedyna planeta odkryta przez Amerykanów.
Wystarczy trochę dobrej woli i podstawowej wiedzy z astronomii,
by zaprzyjaźnić się z trzynastym gwiazdozbiorem Zodiaku – W ę ż o w n i k i e m.