Zofia Hertz

Jak przetrwała Culture Polonais

polskie w Paryżu
Stefan Zamojski, ożeniony z Czartoryską, był zarządcą Hôtelu Lambert.
Wynajmował za grube pieniądze najwspanialsze salony.
Był tam pan Berenbau, pochodzacy z Bielska, który zrobił majątek
na wełnie w Urugwaju. Był również pan Lopez z Urugwaju.
Berenbau chciał, żeby jego dzieci miały jakieś odznaczenia
za to, że miały tatę patriotę.
Stefan Zamojski zwrócił się do niego o pożyczkę.
Pożyczać nie będę – odpowiedział Berenbau-
ale mogę dać milion, pod warunkiem, że pan wypije
ze mną bruderszaft !

Brakowało jeszcze siedmiu milionów i wtedy Zamoyski
zwrócił się do Lopeza. U notariusza sporządzona akt,
że pożycza bezprocentowo i zostanie to oddane jak
znajdą się pieniądze.
Wszystko zostało spłacono w ciągu roku,
bo ludzi zaczęli wpłacać na konto Funduszu Domu Kultury.

Zofia Hertz
Rozmowy,Jerzy Illg

Rozmowy