zrównoważenie

Albo, albo

dzikość
Im więcej widzę w otoczeniu przyrody
dzikości i okrucieństwa-którym towarzyszy,
wszystko co piękne-ty bardziej doceniam człowieka.
Dla dzieciaków wychowanych na bajkach Disneya,
to szok, że potrzeba stadka Bambich, aby
napełnić brzuch króla Lwa i że wilki Mowgliego
zabiłyby zajączka Tuptusia i całe jego rodzeństwo.
To człowiek, a nie przyroda stworzył moralność,
wartości, etykę, a nawet pomysł, że przyroda jest
czymś godnym ochrony. Decydujemy się na bycie
pasterzami i strażnikami, albo i nie.
Będziemy żyli oszczędzając wodę i powietrze,
co stanowi nieodłączny element równań-albo i nie.
Natura sama wypełni pustkę, która po nas zostanie.
Jest wyjątkowa i całkowicie obojętna.

Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury,Richard Louv